فیلم مستند با مهدی آب‌بر (مستندساز)

لایو آموزشی درس‌گفتارهای سینمایی “فیلم مستند” documentary مشخصات محصول آموزشی: عنوان: لایو آموزشی “اساس سینما” کارشناس: مجید سیف العلمایی مهمان…

۴۹ هزار تومان