100%
تخفیف

فیلم‌ساز! قورباغه رو قورت بده!

29040 – رایگان!

معرفی وبینار آموزشی:
«فیلم‌ساز! قورباغه رو قورت بده»
filmmaker swallow the frog

مشخصات محصول
معرفی وبینار آموزشی
فرمت: MP4
مدت: ۴۸۴ ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، روشی راهبردی و کاربردیِ “مدیریت زمان” با قورت دادن قورباغه


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


29040 – رایگان!