چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟

۳۳,۶۰۰ تومان

پارت آموزشی

«چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟»

What movies should we watch and how?

مشخصات محصول
پارت آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 480 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، پاسخ به یک پرسش مکرر است: چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟ و کندو کاو برای یافتن بهتر جواب بدان.


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۳۳,۶۰۰ تومان