“تی وی توس” شبکۀ آموزش و اطلاع‌رسانی است که با ارائۀ ویدئو، در خدمت فراگیران و کاربران عزیزست.

هنر اگر چه نان نمی‌شود، اما شراب زندگی است.