مجید سیف‌العلمایی

ترم آموزش آنلاین 15 روزه: «آیین نوشتن»

ترم آموزش آنلاین 15 روزه: “آیین نوشتن” ترم آموزش تدریجی آنلاین 15 روزه:“آیین نوشتن“The ritual of writing پیش درآمدی بر داستان‌نویسی نمایش‌نامه‌نویسی فیلم‌نامه‌نویسی فیلم‌سازی  مشخصات ترم آموزش تدریجی آنلاین

ادامه مطلب »