از انتخاب شما متشکریم!

  • همه
  • کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی
  • وب کست (پخش زنده)

وقتی همه خوابیم

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید اشتراک وب‌کست WebCast را خریداری کنید.

کتاب‌شناسی فیلم‌نامه

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر……

برای دسترسی به این نوشته، شما باید کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی را خریداری کنید.

رساله فن شعر ارسطو

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی را خریداری کنید.

راهنمای نگارش گفتگو

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر…………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی را خریداری کنید.

راهنمای نگارش فیلم‌نامه

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر……………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی را خریداری کنید.

راهنمای فیلم‌نامه‌نویس

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر………………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی را خریداری کنید.

راه داستان؛ فن و روح نویسندگی

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر…………………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی را خریداری کنید.

داستان‌گویی در سینما و تلویزیون

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر……………………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی را خریداری کنید.

داستان، ساختار، سبک و اصول فیلم‌نامه‌نویسی

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر………………………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی را خریداری کنید.

خلق شخصیت‌های ماندگار

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر…………………………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی را خریداری کنید.

حقیقت و زیبایی – درس‌های فلسفه هنر

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر……………………………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی را خریداری کنید.

چگونه فیلم‌نامه را بازنویسی کنیم؟

فیلم سینمایی ایرانی وقتی همه خوابیم را آنلاین ببینید! ژانر: درام ساخت: ایران موضوع: داستانی کارگردان: بهرام بیضایی زبان: فارسی سال تولید: ۱۳۸۷ سال انتشار: ۱۳۸۸ تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی: منتشر شده بازیگران فیلم مجید مظفری، مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر………………………………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی را خریداری کنید.