آخرین مطالب
بخشی است که
مطالب جدید در اینجاست
و دسترسی به آنها
برای همۀ کاربران موقتا نامحدود است.
از انتخاب شما متشکریم! 

حسنک

حسنکبه یاد علی حاتمیبه روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات آی…

عکاسی پیش نیاز هر فعالیتی است

دانشنامه آنلاین مطالعات سینمایی عکاسی پیش نیاز هر فعالیتی استPhotography is a prerequisite for any…

بافنده

دانشنامه آنلاین مطالعات سینمایی بافنده۰۵:۰۶اثری تفکر برانگیز که به‌صورت انیمیشن استبه انتخاب مجید سیف‌العلماییمربی و…

رسالت هنر چیست؟

رسالت هنر چیست؟به روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات آی آردر…

انجام هر کار با سه سوال: چرا؟ چه؟ چگونه؟

انجام هر کار با سه سوال: چرا؟ چه؟ چگونه؟ به روایت مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی…

تصویر جهان ـ جهان تصویر

تصویر جهان ـ جهان تصویر به روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف…

سبک کار چه باشد؟

دانشنامه آنلاین مطالعات سینمایی سبک کار چه باشد؟What is the work style?به روایت مجید سیف‌العلماییمربی…

شناخت فیلم‌نامه

دانشنامه آنلاین مطالعات سینمایی شناخت فیلم‌نامه Recognize the scriptبه روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی…

فیلم “هفت” ساخته “دیوید فینچر”

دانشنامه آنلاین مطالعات سینمایی شناخت فیلم‌نامه Recognize the scriptبه روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات آی آردر گلستان1401-02-23https://sayf.ir/

برای دسترسی به این نوشته، شما باید فیلم‌شناخت را خریداری کنید.

حال «آموزش هنری» خوب است؟

از آموزش رشته های هنری چه خبر؟ حال «آموزش هنری» خوب است؟Is art education good?به…

فیلم”نیمروز”(ماجرای نیمروز/صلات ظهر)ساخته”فرد زینه من”

از آموزش رشته های هنری چه خبر؟ حال «آموزش هنری» خوب است؟Is art education good?به روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات آی آردر گلستان۱۴۰۱-۰۲-۲۴https://sayf.ir/

برای دسترسی به این نوشته، شما باید فیلم‌شناخت را خریداری کنید.

معرفی جلسات نقد آنلاین فیلم

دانشنامه آنلاین مطالعات سینمایی معرفی جلسات نقد آنلاین فیلم introducing online movie review sessionsبه روایت…