عضویت الماسی

این دستە محصول تنھا می‌تواند توسط کاربران مشاهده شود. برای مشاهده این دسته ثبت نام کنید برای خرید عضویت الماسی.

تریلر معرفی درس “آیین هنر” «مدت ۰۱:۰۰»

تریلر معرفی درس “آیین هنر”«مدت ۰۱:۰۰»شخصات محصولکارگاه آموزشیفرمت: MP4مدت: ۵۳۰ ثانیهمخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازانهدف: از جمله اهداف، باز شناخت “هنر” و انواع آن.به روایتِ مجید سیف العلمایی

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت الماسی را خریداری کنید.

می‌توانید انجام دهید «مدت ۰۰:۲۲»

می‌توانید انجام دهید «مدت ۰۰:۲۲»در زندگی هر کاری را که بخواهیدمی توانید انجام دهیدبه شرط آن که:۱. تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید.۲. همان کاری را بکنید کهکسانی که در این راه موفق شده اندانجام داده اند.

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت الماسی را خریداری کنید.

There are no products