مکثی در ۱۰ فیلم سینمایی

ترم آموزش تدریجی آنلاین: “مکثی در ۱۰ فیلم سینمایی“مشخصات ترم آموزش تدریجی آنلاین: عنوان: مکثی در ۱۰ فیلم سینمایی با…

۲۹۹ هزار تومان

راز پیکاسو

وبینار آموزشی:“واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو»“ مشخصات محصول آموزشی:عنوان: واکاوی سینمای مستند از نوع…

۱۹۹ هزار تومان

خوشه‌های خشم – ۲

لایو آموزشی – تخصصی درس‌گفتارهای سینمایی   “خوشه‌های خشم” The Grapes of Wrath قسمت دوم  مشخصات محصول آموزشی: عنوان: لایو آموزشی…

۴۹ هزار تومان

خوشه‌های خشم – ۱

لایو آموزشی – تخصصی درس‌گفتارهای سینمایی   “خوشه‌های خشم” The Grapes of Wrath مشخصات محصول آموزشی: عنوان: لایو آموزشی – تخصصی…

۴۹ هزار تومان

نقد آنلاین فیلم: مسافران

برنامۀ آموزشی:نقد آنلاین فیلم “مسافران“ مشخصات محصول آموزشی:عنوان: نقد آنلاین فیلم “مسافران”کارشناسان: حسین عصاران، افشین پویان، دانوش یزدان‌پناه و …مخاطبان:…

۴۹ هزار تومان