تنها راه حل نگارش فیلم نامه بی عیب
100%
تخفیف

تنها راه‌حل نگارش یک فیلم‌نامه بی‌عیب

9590 – رایگان!

پلان آموزشی

«تنها راه‌حل نگارش یک فیلم‌نامه بی‌عیب»

The only way to write a flawless screenplay

مشخصات محصول
پلان آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 137 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، طرح این پرسش که کی می‌تونه به سوال جواب بده: تنها راه حل نگارش یک فیلمنامه بی عیب چیه؟


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


9590 – رایگان!
تولید محصولات آموزشی
90%
تخفیف

تولید محصولات آموزشی

۶,۷۲۰ تومان ۶۷۲ تومان

پلان آموزشی

«تولید محصولات آموزشی»

Production of educational products

مشخصات محصول
پلان آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 96 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، واکاوی اصلی‌ترین مشخصات «تولید محصولات آموزشی» که تم است و فرم. فرم یا شکل دو وجه دارد: اجرا و فضاسازی.


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۶,۷۲۰ تومان ۶۷۲ تومان
چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟
60%
تخفیف

چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟

۳۳,۶۰۰ تومان ۱۳,۴۴۰ تومان

پارت آموزشی

«چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟»

What movies should we watch and how?

مشخصات محصول
پارت آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 480 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، پاسخ به یک پرسش مکرر است: چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟ و کندو کاو برای یافتن بهتر جواب بدان.


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۳۳,۶۰۰ تومان ۱۳,۴۴۰ تومان
چهار رکن انجام کار
65%
تخفیف

چهار رکن انجام کار

۱۷,۸۵۰ تومان ۶,۲۴۷ تومان

پارت آموزشی

«چهار رکن انجام کار»

Four pillars of doing work

مشخصات محصول
پارت آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 255 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، موشکافی چهار رکن اساسی انجام کار که شامل: 1. اقدام. 2. پشتکار. 3. تداوم. 4. جهت. با عنایت به اصل مهم به نام هدفمندی.


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۱۷,۸۵۰ تومان ۶,۲۴۷ تومان
فیلم‌نامه‌نویس، فیلم‌نامه‌بنویس!
60%
تخفیف

فیلم‌نامه‌نویس، فیلم‌نامه‌بنویس!

۵۳,۴۸۰ تومان ۲۱,۳۹۲ تومان

پارت آموزشی

«فیلم‌نامه‌نویس، فیلم‌نامه‌بنویس!»

Screenwriter, Screenwriter!

مشخصات محصول
پارت آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 764 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، واکاوی یک فیلم‌نامه، که متاسفانه نویسنده بیش از اینکه فیلم‌نامه بنویسد، کارگردانی و تدوین کردن را مدنظر داشت و از وظیفۀ اصلی دور مانده بود. به ایشان و سایر افرادی که شرح وظایف فیلم‌نامه‌نویس را فراموش می‌کنند یادآور می‌شوم که «فیلم‌نامه‌نویس، فیلم‌نامه‌بنویس!»


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۵۳,۴۸۰ تومان ۲۱,۳۹۲ تومان
بزرگترین قانون در فیلم‌نامه‌نویسی چیست؟
55%
تخفیف

بزرگترین قانون در فیلم‌نامه‌نویسی چیست؟

۴۶,۴۸۰ تومان ۲۰,۹۱۶ تومان

پارت آموزشی

«بزرگترین قانون در فیلم‌نامه‌نویسی چیست؟»

What is the biggest rule in screenwriting?

مشخصات محصول
پارت آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 664 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، آشنایی با “بزرگترین قانون در فیلم‌نامه‌نویسی چیست؟”
بزرگترین قانون، ایجاد لذت در مخاطب است.
هیچ قانونی بالاتر از این قانون وجود ندارد.
– تمام فرمول ها و تکنیک‌های گفته شده توسط مدرسان بزرگ فیلم‌نامه‌نویسی، به همین منظور است.
هدف این است که با شیوه‌های مختلف، در مخاطب، احساس لذت ایجاد شود تا بخواهد ادامه ی داستان را ببیند.


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۴۶,۴۸۰ تومان ۲۰,۹۱۶ تومان
کارت ویزیت
65%
تخفیف

کارت ویزیت

۲۴,۰۸۰ تومان ۸,۴۲۸ تومان

پارت آموزشی

«کارت ویزیت»

business card

مشخصات محصول
پارت آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 344 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، پرداختن بدین پرسش که “آیا ما نیاز به داشتن کارت ویزیت هستیم؟” و سوال بعدی اینکه “کارت ویزیت ما باید دارای چه ویژگی و مشخصات باشد؟” و . . .


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۲۴,۰۸۰ تومان ۸,۴۲۸ تومان
لطفا فیلم خودتان را بسازید!!
55%
تخفیف

لطفا فیلم خودتان را بسازید!!

۱۸,۲۰۰ تومان ۸,۱۹۰ تومان

پارت آموزشی

«لطفا فیلم خودتان را بسازید!!»

Please make your own movie !!

مشخصات محصول
پارت آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 260 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، دیدن فیلم‌های مطرح جهان و ساختن فیلم‌های خودتان.


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۱۸,۲۰۰ تومان ۸,۱۹۰ تومان
از نگارش فیلم نامه تا ساخت فیلم
25%
تخفیف

از نگارش فیلم‌نامه تا ساخت فیلم

۹۴,۰۸۰ تومان ۷۰,۵۶۰ تومان

پارت آموزشی

«از نگارش فیلم‌نامه تا ساخت فیلم»

From writing the script to making the film

مشخصات محصول
پارت آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 1.344 ثانیه 22.5 دقیقه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، مروری بسیار گذار از نگارش فیلم‌نامه تا ساخت فیلم برای همه


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۹۴,۰۸۰ تومان ۷۰,۵۶۰ تومان
15%
تخفیف

فیلم‌نامه‌نویسی مثل هلو

۱۰۹,۴۸۰ تومان ۹۳,۰۵۸ تومان

پارت آموزشی

«فیلم‌نامه‌نویسی مثل هلو»

Screenwriting like Peach

مشخصات محصول
پارت آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 1565 ثانیه 26:05 دقیقه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، آشنایی با شخصیت Character
و انواع کشمکش conflict:
1. فرد علیه خود 2. فرد علیه فرد 3. فرد علیه جامعه 4. فرد علیه طبیعت 5. فرد علیه فراطبیعت 6. فرد علیه ماشین / تکنولوژی


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۱۰۹,۴۸۰ تومان ۹۳,۰۵۸ تومان

معرفی دورۀ آموزشی آنلاین “فیلم‌نامه‌نویسی آسان”

معرفی دورۀ آموزشی آنلاین

«فیلم‌نامه‌نویسی آسان»

“Easy screenwriting”

مشخصات محصول
معرفی دورۀ آموزشی آنلاین
فرمت: MP4
مدت: 211 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، معرفی دورۀ آموزشی آنلاین “فیلم‌نامه‌نویسی آسان


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی

معرفی دورۀ آموزشی آنلاین “فیلم‌نامه‌نویسی آسان


رایگان!
چرا صحنه‌هایی را نشان می‌دهیم؟
60%
تخفیف

چرا صحنه‌هایی را نشان می‌دهیم؟

۱۷,۳۶۰ تومان ۶,۹۴۴ تومان

پارت آموزشی

«چرا صحنه‌هایی را نشان می‌دهیم؟»

Why do we show scenes?

مشخصات محصول
پارت آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 248 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، پاسخ به این پرسش که “چرا صحنه‌هایی را نشان می‌دهیم؟” و پرداختن به علت وجودی صحنه در فیلم‌نامه و فیلم.
به روایتِ مجید سیف‌العلمایی

۱۷,۳۶۰ تومان ۶,۹۴۴ تومان

بار دیگر فیلم‌نامه شما را خریداریم!

پارت‌های آموزشی

«فیلم‌نامه شما را خریداریم!»

«بار دیگر فیلم‌نامه شما را خریداریم!»

we-bought-your-script

مشخصات محصول
پارت‌های آموزشی

«فیلم‌نامه شما را خریداریم!»

«بار دیگر فیلم‌نامه شما را خریداریم!»

فرمت: MP4
مدت: 55 + 638 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، ارائه مشاوره جهت فروش فیلم‌نامه‌های فاخر.


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


رایگان!
چرا برخی افراد موفق‌تر از بقیه هستند؟
80%
تخفیف

چرا برخی افراد موفق‌تر از بقیه هستند؟

۱۷,۲۲۰ تومان ۳,۴۴۴ تومان

پلان آموزشی

«چرا برخی افراد موفق‌تر از بقیه هستند؟»

Why are some people more successful than others?

مشخصات محصول
پلان آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 60 + 186 ثانیه 246
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، واکاوی سریع و یافتن پاسخی کوتاه به این پرسش: «چرا برخی افراد موفق‌تر از بقیه هستند؟»
زندگی‌تان را به شاهکار تبدیل کنید
مشروط بر اینکه به این پرسش درست پاسخ دهید:
«چرا برخی افراد موفق‌تر از بقیه هستند؟»


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۱۷,۲۲۰ تومان ۳,۴۴۴ تومان

معرفی آموزش آنلاین فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی

معرفی آموزش آنلاین

«فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی»

Introducing online screenwriting and filmmaking training

مشخصات محصول
معرفی آموزش آنلاین فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
فرمت: MP4
مدت: 227 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، معرفی آموزش آنلاین فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


رایگان!
لطفا پندار شخصیت سينمايی را نمایش دهید!
60%
تخفیف

لطفا پندار شخصیت سینمایی را نمایش دهید!

۱۲,۱۱۰ تومان ۴,۸۴۴ تومان

پلان آموزشی

«لطفا پندار شخصیت سینمایی را نمایش دهید!»

Please show the idea of a cinematic character!

مشخصات محصول
پلان آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 173 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، تاکید بدین معنا که در سینما همه چیز دیدنی و نشان دادنی است حتی افکار و پندار اشخاص.


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۱۲,۱۱۰ تومان ۴,۸۴۴ تومان