اساس سینما

لایو آموزشی درس‌گفتارهای سینمایی “اساس سینما” The basis of cinema مشخصات محصول آموزشی: عنوان: لایو آموزشی “اساس سینما” کارشناس: مجید…

۴۹ هزار تومان

آیین نوشتن برای فیلم‌نامه‌نویسی

لایو آموزشی و تخصصی:“آیین نوشتن برای فیلم‌نامه‌نویسی“The ritual of writing for screenwriting مشخصات محصول آموزشی:عنوان: لایو آموزشی و تخصصی “آیین…

۴۹ هزار تومان

مارتین اسکورسیزی و آثارش

لایو آموزشی و تخصصی: “مارتین اسکروسیزی و آثارش” Martin Scorsese مشخصات محصول آموزشی: عنوان: لایو آموزشی و تخصصی “مارتین اسکروسیزی…

۴۹ هزار تومان