آموزش آنلاین فیلم نامه نویسی

موسس آموزشگاه

هر چه بدانیم، کم است! معرفی برنامۀ حداقل دانش موسس آموزشگاه هنری چیست؟«مدت 02:38»به روایتِ...

هفت وظیفه یک فیلم‌ساز

«هفت وظیفه یک فیلم‌ساز» Seven duties of a filmmaker«مدت 05:17» به روایت مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی...

از تحقیق تا تکثیر

از تحقیق تا تکثیر«مدت 03:19»به روایتِ مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات...
  • 1
  • 2