آگاه فیلم

فیلم “هفت” ساخته “دیوید فینچر”

فیلم سینمایی«"هفت" ساخته "دیوید فینچر"»مشخصات محصولفیلم سینماییهفتکارگردان: دیوید فینچرمسئولان انتخاب بازیگر: Billy Hopkins، سوزان اسمیت، کری...

محفل دوستانه

محفل دوستانه order friendlyدر ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ در کتابخانه آگاه فیلم با حضور حسین دریابین...