اجتماعی

شش قدم تا خوشبختی

درود بر شما کاربر نازنین! چنانچه تمایل به همکاری دارید، می توانید متن زیر را...

حمام خانوادگی

این حمام‌ها خانوادگی است! در فرهنگ ایرانی و تا پیش از دوره معاصر، حمام فقط...

هفت عادت مردمان مؤثر

خلاصه کتاب

«هفت عادت مردمان موثر»
The 7 Habits of Highly Effective People
استفان کاوی
تهیه و تنظیم:مینا منگوری

کتاب «هفت عادت مردمان موثر» استفان کاوی، شهرت جهانی دارد.
استفان کاوی در آمریکا به دنیا آمد. لیسانس را از دانشگاه یوتاه، فوق لیسانس را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه هاروارد و دکترا را از دانشگاه یانگ اخذ کرد.
در همان دانشگاه سالها به تدریس در زمینه مدیریت کسب و کار و رفتار سازمانی اشتغال داشت.
هنگام حضور در دانشگاه هاروارد به شدت به جنبه‌های انسانی سازمان‌ها علاقه‌مند شد و در آن زمینه به فعالیت پرداخت.
پس از آن خود موسسه‌ای به نام کانون بین‌المللی رهبری کاوی تاسیس و فعالیت‌های وسیعی را به‌عنوان مدرس و مشاور در بیش از نیمی از ‌۵٠٠ شرکت موفق در آمریکا آغاز کرد.

نوشتن

نوشتن نوعی تعامل اجتماعی بین فرد و دیگری است که در درون یک نظام اجتماعی معین انجام می شود.
از این رو نوشتن به مجموعه نظام اجتماعی که نویسنده در آن قرار دارد و متن در آن تولید و مصرف می شود بستگی دارد.
برخی جوامع و نظام های اجتماعی زمینه “تولید فرهنگی” را بیشتر و بهتر مهیا می کنند و برخی دیگر تنها در محدوده معینی امکان خلق و آفرینش های فرهنگی و از جمله “آفرینش قلمی” را می دهند.
هر چه جامعه بیشتر به سوی “ارتباطات مکتوب” تحول پیدا کند و “ارتباطات شفاهی” جایگاه و نقش کم رنگ تری در مجموعه ارتباطات اجتماعی داشته باشد، نوشتن هم رشد بیشتری می یابد.
از این منظر جوامع مدرن نسبت به جوامع سنتی گرایش و زمینه مساعدتری برای نوشتن فراهم می سازند
زیرا در جوامع سنتی ارتباط شفاهی الگوی غالب ارتباطی است.

  • 1
  • 2