فیلم “زندگی زیباست “ ساخته “روبرتو بنینی“

فیلم زندگی زیباست Life Is Beautiful 1997 نگاهی به فیلم زندگی زیباستفیلم زندگی زیباست Life Is Beautiful به کارگردانی ( روبرتو بنینی Roberto Remigio Benigni ) یکی از بهترین فیلم های انگیزشی است که مخاطب را تا آخر فیلم، میخکوب می کند. هدف اصلی فیلم این است که زندگی در هر شرایطی توسط خود ما […]

یک کلمه

با انتخاب و اجرای مینا مقدم … و انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود: کلمه می تواند تو را مشتاق کند؛ مثل: “دوستت دارم”… تو را ویران کند؛ مثل: “از تو بیزارم”… تو را تلخ کند؛ مثل: “خسته ام”… تو را سبز کند؛ مثل: “خوشحالم”… تو […]