بدو لولا بدو

کانون تحلیل‌گران سینما

کانون تحلیل‌گران سینماThe Cinematic Analysts Centerکانون تحلیل‌گران سینما وابسته به آگاه فیلم با هدف سینما برای همه فعالیت...

دنیای امروز، دنیای علایم و نشانه‌هاست

فیلم “بدو لولا بدو!” در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۵ در هفتمین جلسه کانون تحلیل گران سینما در آگاه فیلم به نمایش در آمد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
چکیده‌ی نگاه دوستان حاضر در جلسه اکران فیلم “بدو لولا بدو!”

دانوش یزدان پناه

مهندس دانوش یزدان پناه نامقی

نویسنده، کارگردان و منتقد سینما و تئاتر

کارشناس کانون تحلیل گران سینما (آگاه فیلم)

سوم مرداد ماه ۱۳۵۵

There are no products