بنیاد دانش آموختگان تئاتر

رضا جوان

کودکی؛ در کوچه‌گردی‌ها و جستن تعزیه‌گردان‌ها و معرکه‌گران و خیمه‌شب‌بازان

نوجوانی؛ مرکز آموزش تئاتر خراسان ۴۹-۱۳۴۸ زیرنظر استاد دکتر “محمدعلی لطفی‌مقدم” و آشنایی با مردان و زنان بزرگ تئاتر.

فارغ‌التحصیل از دانشکده‌ی زندگی و تحقیق در فرهنگ ترکمن. انتشار کتاب “ایلرمان”

فارغ‌التحصیل دوره‌ی فشرده‌ی دانشکده‌ی هنرهای دراماتیک؛ بازیگری، کارگردانی و ادبیات نمایشی زیرنظر دکتر “رکن‌الدین خسروی”.

شروع فعالیت: ۱۳۴۹ فارغ‌التحصیل دومین دوره مرکز آموزش تئاتر خراسان

سید رضا کمال علوی

سید رضا کمال علوی متولد ۱۳۳۶ مشهد کارشناس هنرهای نمایشی، مدرس، بازیگر و کارگردان تئاتر...

“خداحافظ” در “آگاه فیلم”

نمایش نامه خوانی ـ خداحافظ – در آگاه فیلم

نمایش نامه خوانی در آگاه فیلم
خراسان رضوی – مورخ دوشنبه ۱۳۸۸/۰۱/۲۴ شماره انتشار ۱۷۲۳۶

علی اصغر مذهب یوسفی

بنیاد دانش آموختگان تئاتر زادهٔسفر به دیگر سو مدفن ۵ آذر ۱۳۲۷ مشهد، ایران۶ صبح...