بوف کور

کانون تحلیل‌گران سینما

کانون تحلیل‌گران سینماThe Cinematic Analysts Centerکانون تحلیل‌گران سینما وابسته به آگاه فیلم با هدف سینما برای همه فعالیت...

منوچهر اولیایی

محل تولد: ۱۳۱۷ بجنورد. نام اصلی: منوچهر اولیایی شیرازی. مدرس رشته‌ی تدوین. فعالیت در استودیو...