فیلم “فرشتگان آلوده صورت” ساخته “مایکل کورتیز”

فرشتگان آلوده صورت Angels with Dirty Faces مشخصات محصولفیلم سینماییمدت: ۹۷ دقیقهمخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازانهدف: از جمله اهداف، باز شناختِ ژانر اجتماعی و تبهکاری.به پیشنهادِ مجید سیف العلمایی————- فرشتگان آلوده صورت Angels with Dirty Faces مشخصات محصولفیلم سینماییمدت: ۹۷ دقیقهمخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازانهدف: از جمله اهداف، باز شناختِ ژانر اجتماعی و تبهکاری.به پیشنهادِ مجید سیف العلمایی فرشتگان […]