حسن حامد

  زنده یاد حسن حامد بازیگر و کارگردان تئاتر مدفن در باغ اول خواجه ربیع «موش + گربه» سرآغاز جریان داستان های ایرانی نگاهی به نمایش «موش + گربه» نوشته زنده یاد حسن حامد

رویایی به رنگ تابستان

رمان “رویایی به رنگ تابستان” رضا جوان چاپ اول: مشهد ۱۳۸۹ پیش کش به زنده یاد حسن حامد برای شکوه رقص دل انگیز نمایش … زندگانی فردا به رسم یا بماند برای مجید سیف العلمایی که سرود و شادیش بازی و عشق و ترانه و تصویر است. با احترام رضا جوان ۳۱ اردیبهشت ۸۹

تیر ۹۰

با یاران خراسانی – باغیاری و خادم الحسینی نیمه تیر ماه ۱۳۹۰ مشهد در اوایل تیر ماه  ۱۳۹۰ با هاشم برادرم  راهی زادگاه مان مشهد شدیم تا مقدمات ساخت یک تله فیلم را فراهم کنیم. در مشهد چهار راه لشگر در دفتر یکی از دوستان خوب  آقای علی عظیم زاده مستقر شدیم. طی یک هفته دوستان […]