خراسان رضوی

فعالیت‌های فرهنگی محور توسعه در تمامی ابعاد هستند

فعالیت‌های فرهنگی محور توسعه در تمامی ابعاد هستند

“سید جواد جعفری” مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، گفت: فعالیت‌های فرهنگی محور توسعه در تمامی ابعاد هستند. جعفری روز یکشنبه شب در مراسم تجلیل از خادمان پایگاه‌های نمونه اوقات فراغت استان در مشهد افزود: با وجودی که همه خدمات ارزشمند هستند، اما خدمات فرهنگی دارای ارزشی ویژه‌ای می‌باشند. وی گفت: این بدان خاطر است که …

  • 1
  • 2