کانون تحلیل‌گران سینما

کانون تحلیل‌گران سینما The Cinematic Analysts Center کانون تحلیل‌گران سینما وابسته به آگاه فیلم با هدف سینما برای همه فعالیت می‌کرد. سلام و صد سلام! آن‌چه در پی می‌آید، حاصل همت جمعی و با تکیه بر خرد جمعی دوستان و همراهان صادق، مهربان و باصفای آگاه فیلم است. همتی که طی چهار سال موفق به […]

کانون ۷۶ : دارودسته‌های نیویورکی

دارودسته‌های نیویورکیدارودستۀ نیویورکی‌ها جلسه ۷۶ کانون تحلیل‌گران سینما۸۶/۰۸/۲۵ کارشناسان: مهدی عرفانیان، دکتر علی خزاعی‌فر و عبدالله کوثری دارودسته‌های نیویورکی Gangs of New York کارگردان: مارتین اسکورسیزیتهیه‌کننده: آلبرتو گریمالدی + هاروی وینستیننویسندگان: جی کاکس + استیون زایلیان + کنت لانگرگنبازیگران: دانیل دی-لوئیس + لئوناردو دی‌کاپریو + کامرون دیاز + جیم برودبنت + جان سی ریلی + لیام نیسون + […]