دارودسته‌های نیویورکی

کانون تحلیل‌گران سینما

کانون تحلیل‌گران سینماThe Cinematic Analysts Centerکانون تحلیل‌گران سینما وابسته به آگاه فیلم با هدف سینما برای همه فعالیت...

کانون ۷۶ : دارودسته‌های نیویورکی

دارودسته‌های نیویورکیدارودستۀ نیویورکی‌ها جلسه ۷۶ کانون تحلیل‌گران سینما۸۶/۰۸/۲۵کارشناسان: مهدی عرفانیان، دکتر علی خزاعی‌فر و عبدالله کوثریدارودسته‌های نیویورکی Gangs...