معرفی مندرجات مجموعه ی چهار جلدی ” داستان شناخت ایران “

معرفی چهار کتاب از مجموعه ی ” داستان شناخت ایران ” جواد اسحاقیان تهران: انتشارات نگاه ، ۱۳۹۲      نگاهی نو به آثار چهار نویسنده ی معاصر ” با تکیه بر ” بوطیقای نو “ نقد و بررسی آثار محمد علی جمال زاده : فصل اول : تاریخگرایی نو و ذهنیت اجتماعی فصل دوم : […]