رونمایی از سامانه مجازی استاد در خانه دوست

امشب طی مراسمی ساده و صمیمی از سامانه مجازی استاد “علی اصغر مذهب یوسفی” در کتاب خانه دوست رونمایی شد. این برنامه پس از مراسم شب هفت استاد، در کتاب خانه دوست، محلی که جناب مذهب یوسفی ماه های اخیر بدان جا آمد و شد داشت و جلسات نمایش نامه خوانی و بحث راجع به تئاتر را در […]