تئاتر شهرستان را از نظر دور نگه ندارید

رضا صابری: تئاتر شهرستان را از نظر دور نگه ندارید از پیام‌های هنرمندان ایرانی به جشنواره بیست و سوم تئاتر فجر سلام و صد سلام من به نمایش‌گران اندیشه‌ورز، به تماشگران مراسم جادویی نمایش، به سیاست‌گزاران، خردمندان و خادمان خسته‌نفس، به منتقدان جوینده، به زنان و مردان غیرتمندی که تماشاخانه‌ها – نشانه‌های نمایشی کشور ارجمند […]