سخنان آموزنده پانزده کارآفرین بزرگ تاریخ بشر

سخنان آموزنده پانزده کارآفرین بزرگ تاریخ بشر: ۱- استیو جابز (Steve Jobs) بنیانگذار  Apple “معیاری برای تعیین کیفیت باشید. اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند ولی شما می توانید بهترین باشید.” ۲- ریچارد برانسون (Richard Branson) بنیانگذار  Virgin Group “بزرگترین علاقه مندی من در زندگی این بوده است که برای خودم هدف های دست نیافتنی […]

توانگران چگونه می‌اندیشند؟

خلاصه کتاب
توانگران چگونه می‌اندیشند
How to Think Like a Millionaire:
Ten of the Richest Men in the World and the Secrets of Their Suc-cess
چگونه شبیه یک میلیونر فکر کنیم:
رازهای موفقیت ده مرد ثروتمند در دنیا
توانگران چگونه می‌اندیشند؟
نویسنده: چالرز البرت بویسانت
مترجم: محمدرضا ال یاسین