معرفی و تاویل فیلم «زندگی دیگران»

معرفی و تاویل فیلم «زندگی دیگران»The Lives of Others 2006به روایت ملیحه خاکنه1399-01-09 مدت 04:40 زندگی دیگرانDas Leben der Anderenکارگردان: فلوریان هنکل فون دونرسمارکتهیه‌کننده: ماکس ویدرمن + کویرین برگنویسنده: فلوریان هنکل فون دونرسمارکبازیگران:اولریش موههسباستیان کخمارتینا گدکاولریش توکورهربرت کنوپهانس-اووه باوئرهنریک شونمانماتیاس برنرموسیقی: گابریل یارد + استفانه مونکفیلم‌بردار: هگن بودانسکیتدوین‌گر: پاتریشیا روملتوزیع‌کننده: سونی پیکچرزتاریخ‌های انتشار ۹ فوریه […]