شهاب ملت خواه

منو شهاب و طرقبه

منو شهاب و طرقبه«مدت 02:40»به روایت مجید سیف العلمایی"مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی"از "سیف...

شهاب ملت خواه

شهاب ملت خواه
نویسنده و کارگردان سینما و تأتر (نویسندگی بیش از یکصد نمایشنامه هم چون: طاموره ـ قائد ـ خراسون ـ راه ـ داماد ـ قتیل ـ حماسهِ دو شهید ـ حشره کش ها ـ علی جمعه ـ قاف ـ و……….

  • 1
  • 2
There are no products