شهریور

پادکست_Podcast

زندگی به سبک شهریور

زندگی به سبک شهریور «تی‌وی توس»  تقدیم می‌کند: زندگی به سبک شهریور  متن و اجرا: مریم...

ماه امرداد

فردا یک امرداد است که به غلط مرداد تلفظ می کنند.

این کلمه در اوستا و فارسی میانه ، ” امرتات Ameratat ” و در فارسی نو امرداد است.

از سه بخش تشکیل شده: اَ حرف نفی است. مره تا در معنی مرگ و مردنی و at پسوند است و بر روی هم در معنای جاودانگی، بی مرگی و آسیب ناپذیری است.