طنزی در یک فیلم جنایی

علی باقرلی

علی باقرلی متولد ۱۳۵۲ شاهرود و فارغ‌التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی از دانشکده پیراپزشکی مشهد