اعجاز تئوری انتخاب | دکتر علی صاحبی

اعجاز تئوری انتخاب | دکتر علی صاحبیعلی صاحبی معتقد است: همۀ ما می‌توانیم ناخدای کشتی خود باشیم. دکتر صاحبی با ارائۀ مثال‌هایی از زندگی شخصی خود، به ما نشان می‌دهد که چطور می‌توانیم اختیار تصمیم‌های خود را به دست گیریم و تبعات این تصمیم‌ها را کنترل کنیم. او به ما می‌گوید چطور می‌توانیم تصمیم‌های مؤثرتری […]

خلاقیت یا مرگ؟

انتخاب با شماست، خلاقیت یا مرگ؟! با اجرا: مینا مقدم خلاقیت یا مرگ؟! «ویلیام گلاسر»، روان پزشک آمریکایی و پایه گذار نظریه انتخاب و واقعیت درمانی، اعتقاد دارد که ما خود سرنوشت خود را می سازیم . هیچ عامل قدرتمندی از خارج سرنوشتی را بر ما تحمیل نمی کند، چه نام آن عامل را شانس بگذاریم […]