۵۰ فیلم برتر

۵۰ فیلم برتر Top 50 Movies رتبه نام فیلم امتیاز سال اکران ۱ رستگاری در شائوشنک The Shawshank Redemption ۹٫۲ ۱۹۹۴ ۲ پدرخوانده The Godfather ۹٫۲ ۱۹۷۲ ۳ پدرخوانده: قسمت دوم The Godfather: Part II ۹٫۰ ۱۹۷۴ ۴ شوالیه تاریکی The Dark Knight ۹ ۲۰۰۸ ۵ پالپ فیکشن Pulp Fiction ۸٫۹ ۱۹۹۴ ۶ خوب، بد […]