ما خوبیم

پادکست_Podcast

مریم شریعتی

maryam shariati نام اصلی: مریم شریعتینام: مریمنام خانوادگی: شریعتیتاریخ تولد: شهریور ۱۳۴۸شهر تولد: مشهدکشور تولد: ایرانملیت: ایرانیهمسر: فرزندان: محل سکوت: مشهدمحل کار: مشهدحوزه فعالیت: علوم انسانیرشته: زبان و...
پادکست_Podcast

ما خوبیم

«تی‌وی توس»  تقدیم می‌کند: ما خوبیم  متن و اجرا: مریم شریعتی از شما هستیم با مربی...