ملاقات روی خط

مشاورۀ آنلاین “ملاقات روی خط“Onlineبامربی و مشاوره فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیتعیین وقت ملاقات و مشاوره آنلاین با مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیمشورت و دریافت کمک اطلاعاتی دربارهٔ یک موضوع است که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص (مشاور) انجام می‌گیرد.مشاوره آنلاین به‌واسطه ادغام علم مدیریت آموزشی و علوم کامپیوتری،شیوه­‌ای منحصر به فرد از دریافت خدمات مشاوره­ […]

معرفی سایت سیف دات آی آر

سینما آموختنی است! “معرفی سامانه سیف دات آی آر“به روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز “سیف دات آی آر”(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)https://sayf.ir/رکورد: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱در گلستان

اندازۀ نماها و مدت زمان هر کدام

درس گفتار سینمایی اندازۀ نماها و مدت زمان هر کدام به روایت مجید سیف العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی از سیف دات آی آر در گلستان ۱۴۰۱-۰۱-۰۷ [presto_player id=51566] کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی ۲۹۹ هزار تومان مجید سیف‌العلمایی ۱۰ ۲۹۹ هزار تومان راهبرد افزایش مهارت در فیلم‌نامه‌نویسی ۳۹۹ هزار تومان مجید سیف‌العلمایی ۱ ۳۹۹ هزار تومان کتاب‌های من رایگان! مجید سیف‌العلمایی ۱۳۰ رایگان! از […]

پاسخ به سوالات

هم سوال از علم خیزد، هم جواب دانشنامه آنلاین مطالعات سینمایی پاسخ به سوالاتبه روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم نامه نویسی و فیلم سازیاز سیف دات آی آردر گلستان۱۴۰۱-۰۲-۰۳ [presto_player id=51544] کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی ۲۹۹ هزار تومان مجید سیف‌العلمایی ۱۰ ۲۹۹ هزار تومان راهبرد افزایش مهارت در فیلم‌نامه‌نویسی ۳۹۹ هزار تومان مجید سیف‌العلمایی ۱ ۳۹۹ هزار تومان کتاب‌های من […]

روشی برای کسب درآمد در رشته‌های هنری

دانشنامه آنلاین مطالعات سینمایی روشی برای کسب درآمد در رشته‌های هنریبه روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم نامه نویسی و فیلم سازیاز سیف دات آی آردر گلستان۱۴۰۱-۰۱-۰۷ [presto_player id=51543] کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی ۲۹۹ هزار تومان مجید سیف‌العلمایی ۱۰ ۲۹۹ هزار تومان راهبرد افزایش مهارت در فیلم‌نامه‌نویسی ۳۹۹ هزار تومان مجید سیف‌العلمایی ۱ ۳۹۹ هزار تومان کتاب‌های من رایگان! مجید سیف‌العلمایی […]