محمدرضا فرهادی نیا

دنیای امروز، دنیای علایم و نشانه‌هاست

فیلم “بدو لولا بدو!” در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۵ در هفتمین جلسه کانون تحلیل گران سینما در آگاه فیلم به نمایش در آمد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
چکیده‌ی نگاه دوستان حاضر در جلسه اکران فیلم “بدو لولا بدو!”