منوچهر اولیایی

منوچهر اولیایی

محل تولد: ۱۳۱۷ بجنورد. نام اصلی: منوچهر اولیایی شیرازی. مدرس رشته‌ی تدوین. فعالیت در استودیو...