مولانا

عکس یک غریبه

از خراسون، دانشنامه خراسان بزرگ محتویات ۱ کتاب: ۱.۱ شناسنامه کتاب: ۱.۲ خلاصه داستان: ۲...
پادکست_Podcast

دیوان سلطان ولد

«تی‌وی توس»  تقدیم می‌کند:دیوان سلطان ولد اجرا: مریم شریعتیازشما هستیمبامربی و مشاور فیلم‌سازیدرwww.tv2s.irبهاءالدین محمد بن جلال...

کانون ۱۱ : عکس یک غریبه

عکس یک غریبه نویسنده و کارگردان، طراح لباس و صحنه: مجید سیف‌العلمایی تصویربردار و نورپرداز:...

از این گونه بودن………

بودن یا نبودن از همیشه تا هنوز دغدغه آدمی است. چه مولانا را به خاطر بیاوریم که از مبدا و مقصد و چرایی آمدن و رفتن می‌پرسد، چه پرچم در حال اهتزاز هملت را در ذهن متصور سازیم که مزین به شعار بودن یا نبودن است و چه تلخی طنز سیلوراستاین زیر زبانمان باشد که مساله لعنتی این است.

There are no products