نسرین شاه محمدی

تولید سالیانه بیست فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان مشهد

تولید سالیانه بیست فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان مشهد
سیده نسرین شاه محمدی: انجمن سینمای جوانان مشهد سالیانه به طور متوسط بیست فیلم کوتاه تولید می‌کند.
رئیس انجمن سینمای جوانان مشهد در گفت‌وگو با روابط عمومی کانون هنرمندان خراسان ضمن بیان مطلب فوق افزود: انجمن سینمای جوانان مشهد در راستای حمایت از چرخه تولید فیلم در مشهد، به‌عنوان تهیه کننده و یا مجری طرح، فیلم‌های کوتاه اعضا و هنرجویان انجمن را تولید می‌کند. و به‌طور میانگین رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه تولید یک فیلم کوتاه خواهد شد.