هنری فورد

توانگران چگونه می‌اندیشند؟

خلاصه کتاب
توانگران چگونه می‌اندیشند
How to Think Like a Millionaire:
Ten of the Richest Men in the World and the Secrets of Their Suc-cess
چگونه شبیه یک میلیونر فکر کنیم:
رازهای موفقیت ده مرد ثروتمند در دنیا
توانگران چگونه می‌اندیشند؟
نویسنده: چالرز البرت بویسانت
مترجم: محمدرضا ال یاسین