سخنان آموزنده پانزده کارآفرین بزرگ تاریخ بشر

سخنان آموزنده پانزده کارآفرین بزرگ تاریخ بشر: ۱- استیو جابز (Steve Jobs) بنیانگذار  Apple “معیاری برای تعیین کیفیت باشید. اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند ولی شما می توانید بهترین باشید.” ۲- ریچارد برانسون (Richard Branson) بنیانگذار  Virgin Group “بزرگترین علاقه مندی من در زندگی این بوده است که برای خودم هدف های دست نیافتنی […]