منصور واحدی

معرفی: منصور واحدی متولد ۱۳۲۳ شهرستان شاهرود هستم. لیسانس روان‌شناسی تعلیم و تربیت و فوق دیپلم زبان انگلیسی در حال حاضر هم بازنشسته آموزش و پرورش خراسان و عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان پیوندها: خیلی دور خیلی نزدیک ؛ فیلمی اندیشمندانه با اجرایی روان و ساده ۸۴/۰۶/۲۴ سرب ؛ خداحافظ کیمیایی […]

به وجود آورندگان “هنر” باید متفکر و حتی نابغه باشند

منصور واحدی: به‌وجود آورندگان “هنر” باید متفکر و حتی نابغه باشند ۱٫ لطفا خود را به‌طور اجمال معرفی کنید؟ متولد ۱۳۲۳ شهرستان شاهرود هستم. لیسانس روان‌شناسی تعلیم و تربیت و فوق دیپلم زبان انگلیسی در حال حاضر هم بازنشسته‌ی آموزش و پرورش خراسان و عضو هیأت مدیره‌ی کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان ۲٫ از […]