سال ۱۳۹۸ مبارک۱ فروردین ۱۳۹۸

سال تحویل ۱۳۹۸ لحظه‌ تحویل سال ۱۳۹۸ به ساعت رسمی کشور، ساعت ۱:۲۸:۲۷ روز پنجشنبه ۱ فروردین سال ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ مارس ۲۰۱۹ میلادی است. شادی را هدیه کن به کسانی که آن را از تو گرفتند عشق بورز به آنها که دلت را شکستند دعا کن برای آنها که نفرینت کردند درخت باش […]