ابراهیم بهرامی: موقعیت زندگی در آثار “آلن ژینو” A-jeno

در دنیای امروز عکس ها ما را احاطه کرده اند و به صورت جزیی لاینفک از زندگی امان در آمده اند ، این عکس ها می توانند تصاویری از عکس های خبری، تبلیغاتی، آموزشی و یا علمی باشند که دراغلب روزنامه ها و مجلات شاهد آن هستیم یا عکس هایی که به روایت خاطرات فردی […]