معرفی فیلم سینمایی “دستها روی شهر”

دست ها روی شهرHands Over the City 1963دستها روی شهر یکی از آثار زیبای نئورئالیسم ایتالیایی به کارگردانی فرانچسکو روزی میباشد. روزی فعالیت سینمایی خود را ابتدا به عنوان دستیاری کارگردان برای کارگردانان مطرح و مشهور سینمای ایتالیا نظیر ویسکونتی(در فیلم زمین میلرزد ۱۹۴۸) و آنتونیونی(شکست خوردگان ۱۹۵۳) آغاز به کار کرد. روزی پس از […]