دعای سحر (نیایش شبگیران)

یا

  دعای مباهله
  • کمال الدین غراب

این نیایش به روایت امام محمد باقر (ع) از پیغمبر اکرم (ص) است. نام اصلی آن دعای مباهله است و چنانکه از نامش پیداست مربوط به واقعه مباهله است. در سال دهم هجری متعاقب نامه پیامبر (ص) به رهبران دینی و سیاسی مسیحیانِ نجران در جنوب شبه جزیره عربستان (واقع در شمال یمن کنونی) و پس از اسلام آوردن قبایل آن منطقه، گروهی از سران دینی و سیاسی ایشان برای گفتگو با پیامبر اکرم (ص) راهی مدینه شدند. اینان که در جنگ سیاسی شکست خورده بودند، آمده بودند تا با پیامبر اکرم(ص) در باب اعتقادات دینی به مجادله پردازند. موضوع بر سر ماهیت حضرت مسیح (ع) بود؛ که در اسلام الوهیت آن حضرت نفی شده بود. سران مسیحی از پیامبر اکرم (ص) خواستار اثبات نظر اسلام بودند. اما از آنجا که موضوع صرفا اعتقادی بوده و ابزاری مادی برای اثبات آن در اختیار پیامبر اکرم(ص) وجود نداشت، پیامبر (ص) بر اساس وحی الهی مامور به پیشنهاد مباهله به ایشان شد. این پیشنهاد در آیات ۵۹ تا ۶۱ سوره آل عمران آمده است. مباهله به معنای نفرین متقابل در برابر مقام الهی (خداوند تبارک و تعالی) است و از سنت‌های رایج در میان اعراب و شاید به طور وسیع‌تر در میان سامیان بوده است. مسیحیان ابتدا پیشنهاد پیامبر(ص) را برای مباهله پذیرفتند و قرار گذاشتند تا صبح فردا، برای مباهله حاضر شوند. ولی فردا صبح همین که دیدند پیامبر اکرم (ص) به دستور قرآن، اهل بیت نزدیک خود – علی(ع)، فاطمه (س)، حسن (ع) و حسین (ع) – را برای مباهله آورده است، از مباهله تن زدند و به پرداخت جزیه خرسند شدند. داستان مباهله از مستندات مهم شیعه در حقانیت خاندان پیامبر (ص) به جانشینی دینی و سیاسی ایشان (ص) است و همواره در مجادلات عقیدتی میان شیعیان با مخالفان ایشان از آن یاد شده است. در روایت آمده است که این نیایش را جبرئیل به پیامبر گرامی (ص) آموخته و پیامبر اکرم (ص) مامور بوده است تا در مباهله، خدای را با این دعا بخواند و سوگند دهد تا در میان آنان و مسیحیان داوری فرماید. از این رو به نظر می‌رسد درخواست‌های پیامبر(ص) از خدا و خواندن خدا به اسماء الهی در این نیایش، درخواست تجلی جلوات الهی در این واقعه بوده است. هم چنین از قول امام باقر (ع) نقل شده است که اسم اعظم خدا در این نیایش است. بر اساس این ماجرا، به نظر می‌رسد ترجمه بندهای آن به صورت زیر باشد:

به نام خداوند مهرگسترده مهربان

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ بَهائِک بِاَبْهاهُ وَکُلُّ بَهائِکَ بَهِىٌّ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِبَهائِکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از باشکوه‌ترین شکوهمندی‌های تو در این رویداد هستم،

هرچند همه شکوهمندی‌های تو بسیار باشکوه هستند،

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه شکوهمندی‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ جَمالِکَ بِاَجْمَلِهِ وَکُلُّ جَمالِکَ جَمیلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِجَمالِکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از زیباترین زیبایی‌های‌ تو در این رویداد هستم

هرچند همه زیبایی‌های تو بسیار زیبا هستند .

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه زیبایی‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بِاَجَلِّهِ وَکُلُّ جَلالِکَ جَلیلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِجَلالِکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از بزرگ‌ترین بزرگی‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه بزرگی‌های تو بسیار بزرگ هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه بزرگی‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِاَعْظَمِها وَکُلُّ عَظَمَتِکَ عَظَیمَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّها

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از عظیم‌ترین عظمت‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه عظمت‌های تو بسیار عظیم هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه عظمت‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسَئَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِاَنْوَرِهِ وَکُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌاَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از پرفروغ‌ترین فروغ‌‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه فروغ‌های تو بسیار پرفروغ هستند .

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه فروغ‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِاَوْسَعِها وَکُلُّ رَحْمَتِکَ واسِعَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّها

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از گسترده‌ترین مهربانی‌‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه مهربانی‌های تو بسیار گسترده هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه مهربانی‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاَتَمِّها وَکُلُّ کَلِماتِکَ تاَّمَّهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِکَلِماتِکَ کُلِّهَا

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از کامل‌ترین گفتارهای تو در این رویداد هستم.

هرچند همه گفتار‌های تو بسیار کامل هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه گفتار‌های تو هستم.

(منظور از کامل‌ترین گفتار خداوند، «اراده یا سخنی است که مضمون آن بی چون و چرا انجام می‌پذیرد»؛ چنانکه فرموده است: … وَ تَمَّتْ کَلِمَهُ رَبِّکَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ (… و سخن پروردگار تو چنین به انجام رسیده که‌: دوزخ را از همه پریان و آدمیانِ‌ سرکش و ناباور پر خواهم کرد – ۱۱۹/هود)

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ کَمالِکَ بِاَکْمَلِهِ وَکُلُّ کَمالِکَ کامِلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِکَمالِکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از کامل‌ترین کمال‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه کمال‌های تو بسیار کامل هستند

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه کمال‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ اَسماَّئِکَ بِاَکْبَرِها وَکُلُّ اَسْماَّئِکَ کَبیرَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِاَسْماَّئِکَ کُلِّها

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از بزرگ‌‌ترین نام‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه نام‌های تو بسیار بزرگ هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه نام‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ باَعَزِّها وَکُلُّ عِزَّتِکَ عَزیزَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّها

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از عزیزترین عزتمندی‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه عزتمندی‌های تو بسیار عزیز هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه عزتمندی‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِاَمْضاها وَکُلُّ مَشِیَّتِکَ ماضِیَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمَشِیَّتِکَْ کُلِّها

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از ‌شدنی‌ترین مشیت‌‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه مشیت‌‌های تو یکسر شدنی هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه مشیت‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ قُدْرَتِکَ بِالْقُدْرَهِ الَّتى اسْتَطَلْتَ بِها عَلى کُلِّشَىْءٍ وَکُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطیلَهٌ . اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهاْ خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از توانایی‌ تو در این رویداد هستم.

آن توانایی که بر همه چیز گسترده‌اش کرده‌ای.

هرچند همه توانایی‌های تو بر همه چیز گسترده هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه توانایی‌های تو هستم.

کُلِّهاْ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِاَنْفَذِهِ وَکُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از نافذ‌ترین دانش‌های‌ تو در این رویداد هستم.

هرچند همه دانش‌های تو بسیار نافذ هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه دانش‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِاَرْضاهُ وَکُلُّ قَوْلِکَ رَضِىُّ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از پسندیده‌‌ترین سخن‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه سخن‌های تو بسیار پسندیده هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه سخن‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنَْ مَساَّئِلِکَ بِاَحَبِّها اِلَیْکَ وَکُلُّ مَساَّئِلِکَ اِلَیْکَ حَبیبَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمَساَّئِلِکَ کُلِّها

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از دوست‌داشتنی‌ترین خواسته‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه خواسته‌های تو نزد تو دوست‌داشتنی هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه خواسته‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِاَشْرَفِهِ وَکُلُّ شَرَفِکَ شَریفٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از بزرگوارترین بزرگواری‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه بزرگواری‌های تو بسیار بزرگوار هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه بزرگواری‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ سُلْطانِکَ بِاَدْوَمِهِ وَکُلُّ سُلطانِکَ داَّئِمٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِسُلْطانِکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از دیرپاترین چیرگی‌های‌ تو در این رویداد هستم

هرچند همه چیرگی‌های تو یکسره دیرپا هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه چیرگی‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِاَفْخَرِهِ وَکُلُّ مُلْکِکَ فاخِرٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از فخرآمیزترین فرمانروایی‌‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه فرمانروایی‌های تو بسیار فخرآمیز هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه فرمانروایی‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عُلُوِّکَ بِاَعْلاهُ وَکُلُّ عُلُوِّکَ عالٍ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از والاترین بلندپایگی‌های‌‌ تو در این رویداد هستم.

هرچند همه بلندپایگی‌های تو بسیار والا هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه بلندپایگی‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِاَقْدَمِهِ وَکُلُّ مَنِّکَ قَدیمٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از دیرینه‌‌ترین نیکویی‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه نیکویی‌های تو بسیار دیرینه هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه نیکویی‌‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاَکْرَمِها وَکُلُّ آیاتِکَ کَریمَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِآیاتِکَ کُلِّها

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از نیکوترین نشانه‌‌های تو در این رویداد هستم.

هرچند همه نشانه‌های تو بسیار نیکو هستند.

پس خداوندا ! از تو خواستار جلوه‌ای از همه نشانه‌های تو هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِما اَنْتَ فیهِ مِنَ الشَّاْنِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَسْئَلُکَ بِکُلِّ شَاْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَها

خداوندا !

از تو خواستار جلوه‌ای از چیزی هستم که در شأن و شکوه توست.

از تو خواستار جلوه‌ای از همه شأن‌هایت به تنهایی، و همه شکوهمندی‌هایت به تنهایی، در این رویداد هستم.

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِما تُجیبُنى [بِهِ] حینَ اَسْئَلُکَ فَاَجِبْنى یا اَللّهُ

خداوندا !

از تو ‌ خواستار چیزی هستم که آن هنگام که آن را از تو درخواست می‌کنم، آن را بر من روا می‌داری و اجابت می‌کنی.

پس خداوندا ! درخواستم را اجابت فرما !

–Kamalodin ghorab (بحث) ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۰۷ (IRDT)

5/5

مطالب مرتبط:

تی وی توس
شهاب ملت خواه

منو شهاب و طرقبه

منو شهاب و طرقبه منو شهاب و طرقبه1394.02.23 به روایت مجید سیف العلمایی “مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی” از “سیف دات آی آر” (دانشنامۀ

ادامه مطلب »
تی وی توس
مجید سیف‌العلمایی

فروش محصولات هنری

فروش محصولات هنری “فروش محصولات هنری“05:09به روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات آی آرمهارت آموزی سینما روی خط(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)رکورد:

ادامه مطلب »
تی وی توس
مجید سیف‌العلمایی

در انتظار قاسم

در انتظار قاسمگزارشی کوتاه در صبح جمعه 24 شهریور 1402 در گلستان به وقت انتظار استاد قاسم گلمکانی که بیاید تا برای تهیه فیلم مستند

ادامه مطلب »
تی وی توس
مجید سیف‌العلمایی

فعالان هنری، بهترست بدانید!

فعالان هنری، بهترست بدانید! “فعالان هنری، بهترست بدانید!“مدت: 11:59به روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات آی آرمهارت آموزی سینما روی خط(دانشنامۀ

ادامه مطلب »