دکتر محمدجعفر یاحقی فرزند محمدحسن سال ۱۳۲۶ خورشیدی در فردوس متولد شد.

 • محتویات

۱ تحصیلات:

۲ فعالیت های اجرایی:

۳ فعالیت‌های علمی:

۴ کتاب‌ها:

 • تحصیلات:

تحصیلات ابتدایی را تا پنجم متوسطه در فردوس و ششم ادبی را در مشهد به پایان رساند، سال ۱۳۴۶ وارد دانشگاه مشهد شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی شروع به تحصیل کرد. سال ۱۳۵۰ دوره لیسانس را به پایان رساند و همان سال در دوره فوق لیسانس ادبیات در مشهد پذیرفته شد. پس از اتمام تحصیل در مقطع فوق لیسانس، در مهر ۱۳۵۴ به عنوان مربی در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مشهد به خدمت مشغول شد و هم زمان در کنکور دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مشهد پذیرفته شد. سال ۱۳۵۹ از رساله دکترای خود به عنوان “فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات” دفاع کرد و سال ۱۳۶۲ استادیار شد. از شهریور ۱۳۶۴ به مدت یک سال برای استفاده از فرصت مطالعاتی به انگلستان رفت و در دانشگاه کمبریج به مطالعات خود ادامه داد.سال ۱۳۶۷ بار دیگر به دعوت دانشگاه آکسفورد یک ماه در کتابخانه بادلیان سرگرم تحقیق بود در همان سال به مرتبه دانشیاری رسید. از مهر ۱۳۶۹ به دعوت دانشگاه مطالعات خارجی توکیو به ژاپن رفت و یک سال در توکیو به تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول بود.

 • فعالیت های اجرایی:

در پاییز ۱۳۷۲ به مرتبه استادیاری رسید و از همان زمان به سمت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد. چند ماه بعد مسئولیت تحصیل تکمیلی آن دانشکده نیز به او واگذار شد. به پیشنهاد وی “مرکز خراسان شناسی” وابسته به آستان قدس رضوی در آذر ماه ۱۳۵۷ تاسیس و از همان آغاز به اشاره مقام معظم رهبری به عنوان مدیر عامل این مرکز منصوب شد. کار تحقیق و نوشتن را از سال ۱۳۴۹ در ارتباط با آستان قدس رضوی آغاز کرد و در همان زمان شالوده کتابی با عنوان فرهنگ نامه قرآن پی ریزی و مسئولیت علمی آن به وی واگذار شد. این کتاب سرانجام به همت و سرپرستی او بعد از انقلاب تکمیل و در پنج جلد منتشر و بهمن ۱۳۵۷ به عنوان کتاب برگزیده برنده جایزه کتاب سال شد و از دست رئیس جمهور وقت ایران لوح افتخار گرفت. از سال ۱۳۶۳ که بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس تاسیس شد با سمت مدیر گروه فرهنگ و ادبیات مشغول به تحقیق شد. او هم زمان با تدریس در دوره های سه گانه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای زبان و ادبیات فارسی در کنفرانس های داخلی و خارجی شرکت کرده است.

 • فعالیت‌های علمی:
 1. بنیان گذاری و مدیریت گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۳
 2. تأسیس مرکز خراسان شناسی و انتصاب به عنوان مدیر عامل این مؤسسه، ۱۳۷۵
 3. دریافت لوح تقدیر از رییس جمهور به مناسبت برگزیده شدن کتاب وی فرهنگ نامه قرآنی به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی، ۱۳۷۵
 4. دریافت لوح تقدیر از رییس جمهور به مناسبت انتخاب کتاب وی تفسیر ۲۰ جلدی ابوالفتوح رازی به عنوان پژوهش برتر پنجمین نمایشگاه علوم قرآنی، ۱۳۷۶
 5. انتخاب به عنوان استاد نمونه کشوری و دریافت لوح تقدیر در سال ۱۳۷۸
 6. دریافت لوح تقدیر از رئیس مجلس به مناسبت انتخاب وی به عنوان مولف برتیر کتب درسی, ۱۳۷۶ دریافت لوخ تقدیر از جهاد دانشگاهی کشور, به مناسبت انتخاب وی به عنوان استاد راهنمای برتر کشور, ۱۳۸۷ دریافت لوح تقدیر از دست رئیس حمهور به مناسبت انتخاب کتاب فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادب فارسی در دومین جشنواره فارابی ۱۳۸۷
 7. تألیف، تصحیح و ترجمه بیش از ۲۷ عنوان کتاب و نگارش بیش از ۱۵۰ مقاله
 8. عضویت در هیأت تحریریه ۵ مجله علمی، پژوهشی داخلی و یک مجله خارجی به شرح زیر:
 9. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز
 10. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 11. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 12. مجله گوهر گویا وابسته به انجمن ترویج زبان وادب فارسی
 13. مجله نامه پارسی وابسته به شورای گسترش زبان وادب فارسی
 14. فصلنامه رودکی وابسته به رایزنی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
 15. عضویت در شورای عالی گسترش زبان فارسی در خارج از کشور
 16. عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد
 17. عضویت در هیأت مدیره انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
 18. ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه فرهنگی فرهنگسرای فردوسی
 19. عضویت در هیأت مؤسس مجمع مشهدپژوهان مدیریت مرکز پزوهش‌های آسیای مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کتاب‌ها:
 1. تفسیر شنقشی، گزاره‌ای از بخشی از قرآن کریم، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۵
 2. اقلیم‌های دیگر، مشهد، چاپخانه دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۲
 3. تاریخ سیسیل در دوره اسلامی، اثر عزیز احمد، ترجمه از انگلیسی، با همکاری نقی لطفی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲
 4. راهنمای نگارش و ویرایش، با همکاری دکتر محمدمهدی ناصح، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۳ (چاپ ۲۳، ۱۳۸۴)
 5. ترجمه قرآن ری، تهران، مؤسسه فرهنگی رواقی، ۱۳۶۴
 6. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (تفسیر ابوالفتوح رازی)، مشهد، با همکاری دکتر محمد مهدی ناصح، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۲۰ جلد، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۶ (چاپ سوم، ۱۳۸۳)
 7. نهایه المسؤول فی روایه الرسول، (تصحیح)، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶
 8. تاریخ تفکر اسلامی در هند، اثر عزیز احمد، ترجمه از انگلیسی، با همکاری نقی لطفی، تهران، کیهان- انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷
 9. سوگنامه سهراب، تهران، توس، ۱۳۶۸
 10. سرو و تذرو، از نثاری تونی، (تصحیح)، تهران، سروش، ۱۳۶۸
 11. فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، تهران، سروش- مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۹ (چاپ دوم، ۱۳۷۵)
 12. تاریخ ادبیات ایران، کتاب درسی برای دوره دبیرستان، تهران، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ (هر سال تجدید چاپ می‌شود)
 13. بهین نامه باستان، خلاصه شاهنامه فردوسی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹ (چاپ پنجم، ۱۳۷۶)
 14. جزیره بی‌آفتاب، گزارش سفر یک ساله به انگلستان و اروپای غربی، مشهد، چاپخانه دانشگاه فردوسی، ۱۳۷۱
 15. آن سال‌ها، یادهای کودکی و نوجوانی، دفتر نخستین، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۱
 16. فرهنگنامه قرآنی، فرهنگ برابرهای فارسی واژه‌های قرآن براساس ۱۴۲ قرآن خطی محفوظ در کتابخانه آستان قدس رضوی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۵ جلد، ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ (چاپ سوم: ۱۳۸۳)
 17. فردوس/تون، تاریخ و جغرافیا، با همکاری خدیجه بوذرجمهری، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۳
 18. راهنمای توس و سخنی در باره فردوسی و شاهنامه، مشهد، انتشارت پاژ، ۱۳۷۳
 19. دیبای خسروانی، کوتاه شده تاریخ بیهقی، با همکاری مهدی سیدی، تهران، جامی، ۱۳۷۳ (چاپ ششم، ۱۳۸۴)
 20. چون سبوی تشنه، ادبیات معاصر، تهران، جامی، ۱۳۷۴ (چاپ پنجم، ۱۳۷۷)
 21. پاژ، زادگاه فردوسی، مشهد، انتشارت پاژ، ۱۳۷۴
 22. از جیحون تا وخش، گزارش سفر به ماوراءالنهر، با همکاری مهدی سیدی، مشهد، مرکز خراسان شناسی، ۱۳۷۸
 23. جویبار لحظه‌ها، جریان‌های ادبیات معاصر، تهران، جامی، ۱۳۷۸ (چاپ دهم، ۱۳۸۶)
 24. فرهنگ نام آوران خراسان، مشهد، به نشر، ۱۳۸۲
 25. تاریخ بیهقی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۳
 26. سخن آشنا یادنامه بدیع‌الزمان فروزانفر، شیراز، انتشارات داستانسرا، ۱۳۷۳
 27. پرد گیان خیال به همراه دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، مشهد، ۱۳۸۴
 28. فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، ۱۳۸۶
 29. این کتاب در دومین جشنواره بین المللی فارابی کتاب برگزیده اعلام شد و وی به دریافت لوح تقدیر نایل آمد.
 30. یادنامه ابوالفضل بیهقی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ چهارم، ۱۳۸۶
 31. تاریخ الادب الفارسیه المعاصر ترجمه ندی حسون، دمشق، ۲۰۰۵
 32. تاریخ بیهقی با همکاری مهدی سیدی، انتشارات سخن ۱۳۸۸( کتاب فصل حمهوری اسلامی ۱۳۸۹)
 33. از پاژ تا دروازه رزان تهران انتشارات سخن ۱۳۸۸( کتاب تشویقی انجمن فلم ایران ۱۳۶۹)
 34. زین دایره مینا گشت و گزارهای فرهنگی‌ تهران انتشارات سخن ۱۳۸۸ ارج نامه غلامجسین یوسفی تهران میراث مکتوب ۱۳۸۸
5/5

مطالب مرتبط:

تی وی توس
شهاب ملت خواه

منو شهاب و طرقبه

منو شهاب و طرقبه منو شهاب و طرقبه1394.02.23 به روایت مجید سیف العلمایی “مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی” از “سیف دات آی آر” (دانشنامۀ

ادامه مطلب »
تی وی توس
مجید سیف‌العلمایی

فروش محصولات هنری

فروش محصولات هنری “فروش محصولات هنری“05:09به روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات آی آرمهارت آموزی سینما روی خط(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)رکورد:

ادامه مطلب »
تی وی توس
مجید سیف‌العلمایی

در انتظار قاسم

در انتظار قاسمگزارشی کوتاه در صبح جمعه 24 شهریور 1402 در گلستان به وقت انتظار استاد قاسم گلمکانی که بیاید تا برای تهیه فیلم مستند

ادامه مطلب »
تی وی توس
مجید سیف‌العلمایی

فعالان هنری، بهترست بدانید!

فعالان هنری، بهترست بدانید! “فعالان هنری، بهترست بدانید!“مدت: 11:59به روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات آی آرمهارت آموزی سینما روی خط(دانشنامۀ

ادامه مطلب »