بلاگ

هفت وظیفه یک فیلم ساز

هفت وظیفه یک فیلم‌ساز

هفت وظیفۀ حیاتی یک فیلم‌سازحیاتی‌ترین وظایف یک فیلم‌ساز چیست؟1. برنامه‌ریزی2. سازماندهی3. استخدام عوامل4. تفویض اختیار5....
مدیریت معاشرت

مدیریت معاشرت

این برنامه برای افراد مصمم و با اراده طراحی شده است! "مدیریت معاشرت"مدت 02:18پارک ملت23...
تقدیرنامه

تقدیرنامه

این برنامه برای افراد مصمم و با اراده طراحی شده است! "تقدیرنامه"23 اسفند 1402مجتمع امام...
از تحقیق تا تکثیر

از تحقیق تا تکثیر

تحقیق، یک فرایند سیستماتیک است که به دنبال جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات برای...
تصمیم جدی بگیر

تصمیم جدی بگیر

این برنامه برای افراد مصمم و با اراده طراحی شده است! «تصمیم جدی بگیر»Make a...