جملات مهم از “بزرگمهر

 ۳بزرگمهر: آدمی باید از گناه بپرهیزد، هر چه را به خویش نمی‌پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد.

بزرگمهر: آسوده حال کسی است که بردبار است.

بزرگمهر: آن‌که خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است.

بزرگمهر: آن‌که در آموختن جهد نمی‌کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید.

بزرگمهر: آن‌که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار براستی در این جهان نیک بخت است.

بزرگمهر: باید پیوسته به پروردگار بی همتا رو آوریم، در هر کاری او را بینا دانیم و باور کنیم که روزی ده مختار اوست.

بزرگمهر: برای آدمی دشمن دانا از دوست نادان بهتر است.

بزرگمهر: به بسیار گفتن آبروی خود مبر.

بزرگمهر: بیدارترین، هشیارترین، و پسندیده ترین کسان، دانای سالخورده ای باشد که دانش به تجربت آموخته است.

بزرگمهر: بیزاری بجوی از کسی که دریغش می‌آید که کسی از نیکی و یاری کس دیگر بهره یابد، نه دانشور است و نه می‌خواهد که از دانش دیگران سود جوید.

بزرگمهر: پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند.

بزرگمهر: خرد، آدمی را گرانبهاترین چیز است، و خداوند خرد در هر دو جهان کامروا و سرافراز است. و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجوید، چه دانشور سرور سروران است. و اگر از آن هم بی بهره بود باید دلیر باشد و در میدان نبرد بی باک باشد تا در نظر پادشاه گرامی، و پیوسته شاد و فرمانروا باشد. و اگر این نیز نداشت دیگر درخور زنده ماندن نیست، و بهتر است که مرگ وی را دریابد.

بزرگمهر: خردمند به چیزی که اگر به دستش نیاید غمگین و دل آزرده شود، هرگز دل نمی‌بندد.

بزرگمهر: خردمند هرگز غم  آن‌چه را از دستش رفته نمی‌خورد، حتی اگر عزیز ترین کسش مرد و وی را به خاک سپرد، شکسته غم و درد نمی‌گردد، دیگر آن‌که مرد خردور از نادیدنیها چنان دل می‌کند که باد از بید می‌گذرد.

بزرگمهر: خرسندترین آدم کسی است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگیرد.

بزرگمهر: خود را با هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می‌تابد.

بزرگمهر: دانایان روشندل می‌دانند که دوران زندگی دراز نیست، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر.

بزرگمهر: در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید.

بزرگمهر: در نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است.

5/5

مطالب مرتبط:

تی وی توس
شهاب ملت خواه

منو شهاب و طرقبه

منو شهاب و طرقبه منو شهاب و طرقبه1394.02.23 به روایت مجید سیف العلمایی “مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی” از “سیف دات آی آر” (دانشنامۀ

ادامه مطلب »
تی وی توس
مجید سیف‌العلمایی

فروش محصولات هنری

فروش محصولات هنری “فروش محصولات هنری“05:09به روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات آی آرمهارت آموزی سینما روی خط(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)رکورد:

ادامه مطلب »
تی وی توس
مجید سیف‌العلمایی

در انتظار قاسم

در انتظار قاسمگزارشی کوتاه در صبح جمعه 24 شهریور 1402 در گلستان به وقت انتظار استاد قاسم گلمکانی که بیاید تا برای تهیه فیلم مستند

ادامه مطلب »
تی وی توس
مجید سیف‌العلمایی

فعالان هنری، بهترست بدانید!

فعالان هنری، بهترست بدانید! “فعالان هنری، بهترست بدانید!“مدت: 11:59به روایت مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات آی آرمهارت آموزی سینما روی خط(دانشنامۀ

ادامه مطلب »