بازار هنر

آشنایی با روابط عمومی

آشنایی با روابط عمومی* پیشگفتار* نام، هدف، جایگاه، تعاریف* اهداف روابط عمومی* شرح وظایف روابط...

بازاریابی

بازاریابی Marketing برایان تریسی Brian Tracy اولین دلیل موفقیت یا شکست هر کسب و کاری...

فروش آثار هنری

فروش آثار هنریبه روایت مجید سیف العلماییمربی و مشاور فیلم سازی