در مورد اهدافتان حرف نزنید!

بازدیدها: 0

➰➰ تحقیقات علمی

⚠️⚠️ در مورد اهدافتان حرف نزنید!

پرسش➰ تصور کنید که درکافه اى کنار دوستانتان مشغول صحبت کردن درباره مسائل کارى و زندگیتان هستید

➰ هرکدام مشتاقانه درباره موفقیت ها و دستاوردهایتان در زندگى صحبت میکنید.

➰ وقتى نوبت به شما میرسد ، ناخودآگاه تصمیم میگیرید درمورد رویاها و اهدافتان و برنامه هایى که براى رسیدن به آنها دارید ، صحبت کنید میگویید :

➰ “احساس میکنم وقتش رسیده که کسب و کار شخصى خودم را راه بیاندازم ، میخواهم خودم را در اتاق کارم حبس کنم ، سخت کار کنم تا به هدفم برسم . حتما موفق میشم ، از حالا به خاطر این موفقیت خوشحالم “

➰ دوستانتان خواهند گفت : ” آه البته که توانایى این کار را دارى تو انسان موفقى هستى ” و به شما پیشاپیش تبریک میگویند

➰ تایید و تشویق آنها احساس رضایت درونى عمیقى درون شما ایجاد میکند به طوریکه شادى درونى خود را کاملا احساس میکنید

⚠️ اما چه باور کنید چه نه دراین لحظه مرتکب خطایى بزرگ شدید!! مطالعات روانشناسى بسیارى از سال ١٩٣٣ انجام شده اند که نشان میدهند بسیارى از افرادى که درباره اهداف و تصمیم هاى مهم در زندگى شخصى و کاریشان با دیگران صحبت میکنند ، شانس کمترى براى موفقیت دارند

➰ اما چرا ؟

پرسشمطالعات نشان می‌دهند که در مغز انسان سمبل هایى براى تشخیص هویت وجود دارد که تصویرِ ما از هویت شخصى مان را میسازد

➰ این سمبل ها در مغز ما از دو طریق تولید میشوند :

➰ ۱ ) صحبت کردن
➰ ۲ ) عمل کردن

➰ بنابراین صحبت کردن راجع به یک هدف و هیجان زده شدن قبل از رسیدن به هدف باعث ساخته شدن یک سمبل هویتى مربوط به آن در مغز میشود
و این تصور در ناخودآگاه شکل میگیرد که کار مورد نظر انجام شده

➰ نتایج منتشر شده از مطالعه اخیر پیتر گلویتزر ، پروفسور روانشناسى دانشگاه ان واى سى نشان میدهد که اعلام کردن اهداف ، سمبل هاى هویتى را در مغز ایجاد میکند که باعث میشود از آن لحظه به بعد انگیزه و اشتیاق کمترى براى تلاش به سوى هدف داشته باشیم

➰ شاید این مسئله براى شماهم اشنا باشدکه بلافاصله پس از تصمیم گیرى هیجان و اشتیاق زیادى دارید ولی به مرور زمان بی انگیزه میشوید

➰ بنابراین ، ازین لحظه به بعد سکوت کنید و اهدافتان را شخصى و مثل یک راز حفظ کنید
در شرایطى که نمیتوانید جلوى خودتان را بگیرید و بسیار مشتاقید که هدفتان را باکسى در میان بگذارید

? لطفا از کلماتى استفاده کنید که رضایتمندى کمترى در مغز شما ایجاد کند

⚠️⚠️ در مورد اهدافتان حرف نزنید !

دکتر فرهنگ هلاکویی
hoolakouee

آگاه فیلم AgahFilm

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها