ابزارهای مدرن سینمایی

پیش از آمدن نرم افزارها و ابزارهای مدرن سینمایی همواره بحث بر این بود که فرم مهم است یا محتوا ؟ و اینکه فرم و ابزار و تکنولوژی چه تاثیری بر مضمون و محتوای فیلم می گذارد. بسیاری معتقد بودند ابزار مهم نیست و حرفی که میخواهیم بزنیم از اهمیت بیشتری برخوردار است. عده ای […]

آدین عطار

آغاز فعالیت فیلم‌سازی در انجمن سینمای جوانان مشهد از سال ۱۳۶۲ ساخت فیلم‌های کوتاه ۸، ۱۶ و ۳۵ م.م- تدریس فیلم‌سازی